Rejestracja


Drogie Pilotki,

Rejestracja zaplanowana jest w niedzielę w godzinach 15:00-17:00 oraz w poniedziałek w godzinach 09:00-12:30. Odbędzie się jak zawsze na pierwszym piętrze pływalni Akwawit.
Odprawa Generalna zaplanowana jest na godz. 13:00 w poniedziałek.

W trakcie rejestracji będziemy sprawdzać:
-licencję pilota balonowego
- aktualną książkę pilota
- ważną licencję sportową FAI
-książki balonu, świadectwo zdatności do lotu i świadectwa rejestracji.
-ważne ubezpieczenie OC (1.500.000 SDR) i NNW

Będzie również zbierana kaucja za numery startowe, markery oraz mapy.

W związku z faktem, że parking strzeżony przed hotelem Akwawit zmienił właściciela, nie jesteśmy w stanie zapewnić pilotom na nim miejsca. Zielona przestrzeń to parking bezpłatny, na który zapraszamy. Oczywiście można wykupić sobie miejsce na parkingu strzeżonym na własną rękę.